Dubbel Dubbelleven

21 januari 2013

Het boek Dubbel Dubbelleven hebben wij in partnership met de schrijfster Marilena vormgegeven. Haar levensverhaal, een inkijk in de ontwikkeling van de eigen kracht naar aanleiding van wat er in het leven gebeurt, is op persoonlijke wijze inzichtelijk gemaakt en onder woorden gebracht. Een besloten en intiem geschreven en vormgegeven boek.

 

Iammarilena_Boek_Voorwoord