Dynamic Logo

4 januari 2013

De grootste online uitgeverij Ilse Media (nu Sanoma digital) had een identiteit nodig die de groei van het internet symboliseerde en de leading marktpositie van Ilse Media duidde. Het idee voor Logo en Identiteit is gebaseerd op het gegeven dat iedereen uniek is en dat internet door individuen wordt doorontwikkeld middels het verspreiden en vergaren van persoonlijke content. Om dit te onderstrepen is ervoor gekozen om het unieke te symboliseren middels een vingerafdruk. Dit idee is doorvertaald in diverse uitingen. In de advertentiereeks is de vingerafdruk benut om het portfolio inzichtelijk te maken. Bij de visitekaartjes ontstaat middels het gebruik van warmtegevoelige inkt een tijdelijke vingerafdruk van de gebruiker. Dit is een mooi startpunt om de Corporate Story – we all together are the internet – toe te lichten. Bij de ontvangstruimte van Ilse Media hing een logo in outline waar mensen hun statement over internet konden delen. Door de tijd heen werd het logo zo weer totaal gevuld.

 

IlseMedia_Logo

IlseMedia-Invullogo

IlseMedia_Visitekaartje

IlseMedia-Briefpapier